Wij zetten geen kinderen buitenspel!!

Vakantiefonds Twente

Het Vakantiefonds Twente is officieel opgericht in januari 2014 en is de maatschappelijke/ duurzame onderdeel van de Twentsche voetbalschool. De stichting Vakantiefonds Twente is onafhankelijk. Onze stichting staat ingeschreven bij de kamer van koophandel en heeft geen winstoogmerk.

Waarom is dit fonds opgericht ?

  • Jaarlijks organiseert het Vakantiefonds Twente in samenwerking met diverse partners activiteiten in de zomervakantie op het sportcomplex van de Universiteit Twente. De inschrijving van kinderen uit zogenaamde armoedegezinnen was echter nihil.
  • Kinderen uit armoedegezinnen kunnen geen bijdrage krijgen omdat hun geringe sport-/cultuurbudget op is gegaan aan de reguliere contributie van een sportclub of aan kleding.
  • In 2013 zijn er door de gemeente Enschede en Raedthuys Groep 50 plaatsen beschikbaar gesteld aan kinderen waarvan de ouders niet het inschrijfgeld kunnen betalen. Het was een geweldig gezicht om deze kinderen zo te zien genieten!
  • Vanaf dat moment zijn wij ons internsief gaan inzetten om middelen te generen voor kinderen uit die niet op vakantie kunnen. Jaarlijks organiseren wij in samenwerking met partners meerdere evenementen voor deze doelgroep.
  • Overigens is de vraag in Nederland naar vakanties voor kinderen uit minimagezinnen¬† explosief gestegen.
  • Wij willen geen kinderen buitenspel zetten!
voetballer