Wij zetten geen kinderen buitenspel!!

Begeleiding

Begeleiders vakantie activiteiten:
• Trainers Twentsche Voetbalschool
• Sportdocenten Universiteit Twente
• CIOS studenten – ROC Sport & Bewegen

Tijdens de activiteiten worden de kinderen in groepjes van maximaal acht kinderen verdeeld en elk groepje krijgt minimaal één begeleider. De begeleiders zullen alle drie de dagen bij hetzelfde groepje blijven, waardoor de kinderen een vast aanspreek punt krijgen. De begeleiders hebben ook allemaal stuk voor stuk een sportieve achtergrond, waardoor ze ook de kinderen optimaal kunnen begeleiden tijdens de activiteiten.

voetballer